Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Go 854/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-17

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

II SA/Go 504/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 521/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Łd 578/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-10-12

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 608/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-09-10

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 49/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-06-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wr 50/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-04-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Go 982/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-23

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 959/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę