Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Sz 86/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-02

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 187/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 142/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

skarg A. spółka z o.o. z siedzibą w P. oraz A. spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

VII SA/Wa 841/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Sz 365/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 645/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 248/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] r. Nr [...]

II SA/Łd 255/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1137/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania, w wyniku wznowienia, w sprawie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   100