Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Po 635/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz w opłacie paliwowej za miesiące: [...] 2012 roku,

III SA/Gl 1479/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gl 1484/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gl 1478/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gl 1480/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gl 1483/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej

III SA/Gl 1481/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie opłaty paliwowej w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gl 17/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie opłata paliwowa w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Ke 186/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-24

Wniosek A.-H. spółka jawna M. L. i J.L. w S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych

III SA/Gl 2234/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji
1   Następne >   +2   +5   +10   15