Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ol 1179/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-25

Wniosek w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

II SA/Bd 251/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-05-04

Wniosek w przedmiocie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych

I OSK 2187/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej publicznej

II SA/Rz 1256/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-05

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

II SA/Ke 566/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-09-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca

III SA/Kr 438/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-07

Skarga na uchwałę wniosku D. G. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w części dotyczącej działki nr [...] D. G. Rady Gminy Zawoja 4 grudnia 2003 r. Nr XI11/119/2003 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 439/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-07

Skarga na uchwałę wniosku D. G. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w części dotyczącej działki nr [...] D. G. Rady Gminy Zawoja 29 kwietnia 2003 r. Nr VII/63/2003 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych