Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 481/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

skarg Wojewody [...] na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zaliczenia do kategorii i ustaleń przebiegu dróg powiatowych

I OZ 864/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Z. , Nr [...] w przedmiocie wyrażenia woli podjęcia działań na rzecz powołania spółki pod nazwą '[...]' Sp. z o. o.

III SA/Lu 189/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia woli podjęcia działań na rzecz powołania spółki pod nazwą 'P. L. Z.

VII SA/Wa 2778/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-14

Wniosek w przedmiocie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej