Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Sz 929/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Go 44/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-22

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

III SA/Kr 1067/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-06

Wniosek w przedmiocie nakazania zmiany organizacji ruchu

III SA/Kr 1068/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-06

Wniosek w przedmiocie nakazania zmiany organizacji ruchu

III SA/Łd 100/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-05

Wniosek w przedmiocie nadania nazwy placowi