Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

VIII SA/Wa 469/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1571/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

II SA/Po 517/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania;

II OZ 646/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 692/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odmowy wstrzymania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 1276/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania