Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Wa 3654/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 356/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OSK 580/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-24

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 555/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 609/16 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Wojewody Mazowieckiego z [...] grudnia 2015 r. nr [...] w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 3400/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-25

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 1345/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie wymeldowania

VIII SA/Wa 970/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-27

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o uchyleniu czynności materialno

II OZ 44/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 31/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   4