Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Wr 328/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-25

Skarga W P opiekuna prawnego [...] W D na decyzję Wojewody D w przedmiocie wymeldowania W W (obecnie D) z miejsca pobytu stałego wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

VIII SA/Wa 361/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 475/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 832/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego oku, Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 652/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 855/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II OZ 913/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi M. S.-J. na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 162/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie anulowania czynności materialno
1   Następne >   +2   +5   +10   48