Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 608/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

VIII SA/Wa 335/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-03

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wr 441/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-11

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Gd 270/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wr 163/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-08

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Gl 551/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta G. Nr [...] z dnia [...] r.

II SA/Bd 999/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-28

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Lu 446/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta , nr [...] w sprawie wymeldowania z pobytu stałego w zakresie wniosku Z. S. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta , nr [..]
1   Następne >   +2   5