Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Kr 500/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-15

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II GZ 173/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie opłat eksploatacyjnych

III SA/Gl 1418/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin (nakaz wstrzymania działalności polegającej na wydobyciu kruszywa naturalnego) w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

VI SA/Wa 34/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty z tytułu administracyjnej kary pieniężnej postanowił: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

II SA/Po 270/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-15

skarg A.K., B.M., S.M., H.K., J.J., H.J., J.M., U.M. oraz I.P. na postanowienie SKO w Lesznie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Ke 517/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-23

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób

II SA/Bk 780/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-10-02

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

II SA/Po 458/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-28

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

III SA/Gl 1178/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłat eksploatacyjnych

II SA/Ol 735/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-26

skarg M.M. i J.M. na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego dotyczącego pozytywnego uzgodnienia działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu piasku ze żwirem
1   Następne >   +2   +5   +10   19