Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 173/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie opłat eksploatacyjnych

II GSK 629/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji