Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 1138/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy H. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Gl 943/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

I OZ 371/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

II SA/Gd 634/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

II SA/Sz 625/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebiatowie, reprezentowanej przez Burmistrza Trzebiatowa w przedmiocie nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Trzebiatów

II SA/Gd 731/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Sz 727/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany po s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

II SA/Gd 617/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia

I SA/Wa 27/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-13

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

I OSK 2605/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ż. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
1   Następne >   2