Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 1137/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości