Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 3302/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Wniosek w przedmiocie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Op 61/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Lu 175/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Wr 89/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-02

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

I OSK 493/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-26

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności