Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Po 546/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

II SA/Bd 652/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-09-05

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Rz 819/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 1872/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1090/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-17

Wniosek w przedmiocie wygaszenia prawa trwałego zarządu