Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1388/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-10

Wniosek w przedmiocie w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Go 510/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 1320/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 547/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 786/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości

II SA/Lu 213/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Wa 3302/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Wniosek w przedmiocie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

I OZ 770/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

VIII SA/Wa 731/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-15

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 569/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu
1   Następne >   +2   6