Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OZ 962/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1435/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 868/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1784/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1791/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji