Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Kr 659/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

II SA/Sz 727/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany po s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

I SA/Wa 398/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I SA/Wa 399/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I SA/Wa 397/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I OSK 1179/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami

I OSK 2605/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ż. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

I OSK 2604/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ż. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

II SA/Lu 175/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 738/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   3