Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SA/Wa 1700/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-12

Wniosek w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej

III SAB/Kr 60/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie skargi na działalność Przedsiębiorstwa B S.A.

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie wyznaczenia kierunków ro...

VI SA/Wa 1426/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-08

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GZ 97/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [...] w przedmiocie uznania za operatora usługi kluczowej: wytwarzanie ciepła