Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 197/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. nr [...] w przedmiocie zmiany pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 2297/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-08

Wniosek w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku likwidacji urządzeń wodnych

II SA/Gl 897/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej dla cieku naturalnego w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 618/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-31

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Rz 127/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-04-04

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom

II OSK 2291/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z zakazu grodzenia

IV SA/Wa 1247/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-06

Wniosek w przedmiocie uchwalenia taryf na zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych

II SA/Gd 728/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gd 619/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej pokrytej powierzchniową wodą płynącą

II OZ 1092/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
1   Następne >   +2   +5   +10   40