Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 628/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za odprowadzenie wód

II SA/Rz 630/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobór wody powierzchniowej

II SA/Rz 631/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobór wody powierzchniowej

II SA/Rz 632/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobór wody powierzchniowej

II SA/Rz 621/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-20

Wniosek A. S.A. z siedzibą o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ze skargi A. S.A. z siedzibą na tę decyzję -

II SA/Rz 623/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzenie wód po próbach hydraulicznych gazociągu w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 624/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za pobór wody powierzchniowej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 626/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za pobór wody powierzchniowej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 625/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za pobór wody powierzchniowej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 616/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych
1   Następne >   2