Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice

II SA/Gl 375/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały