Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 418/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku do towarów i usług za sierpień 2005 r.

I SA/Łd 1082/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-22

Wniosek w przedmiocie: ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty 2006 roku

I SA/Gl 345/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

VIII SA/Wa 55/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-09

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2004 roku

I SA/Kr 285/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2011 r.

I SA/Rz 313/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2005 r., w związku z wnioskiem skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Wr 1019/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-20

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień i wrzesień 2004 r.

I SA/Łd 1094/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za luty 2007 r.

I SA/Po 247/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej

I SA/Rz 81/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-23

WSA w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Panek po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I wniosków A. M.-G. o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Skarbowej 1) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej jako byłego członka zarządu spółki [...] za zaległości podatkowe tej spółki w podatku od towarów i usług za czerwiec 2007r....
1   Następne >   +2   +5   +10   100