Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 527/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi