Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 257/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym