Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Gl 518/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stanowiska wierzyciela dotyczącego zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne w kwestii wniosku skarżącego o wydanie postanowienia o zawieszeniu egzekucji administracyjnej

IV SA/Wa 2150/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Wniosek w przedmiocie dokonania zmiany w ewidencji gruntów

III SA/Lu 486/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Bd 600/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-07

Wniosek w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

III SA/Łd 25/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Kr 504/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-29

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia granic złożonego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

IV SA/Wa 310/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Kr 846/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie zmian w operacie ewidencji gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   24