Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Rz 541/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-21

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości w sprawie z jego skargi na tę decyzję

IV SA/Po 236/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia

II SA/Sz 828/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazania usunięcia pasieki w sprawie wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji

II SA/Sz 510/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OSK 1641/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Wniosek Firmy [...] Sp. z o.o. K. Oddział O. w K. W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji SKO w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach z dni...

II SA/Sz 568/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek A. F. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Połczynie-Zdrój w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej

II OSK 872/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-13

Wniosek w przedmiocie wstrzymania działalności w zakresie gospodarki odpadami

II OZ 709/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Lu 290/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-09

Skarga R. S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na decyzję SKO w L. w przedmiocie kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

II SA/Go 621/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie : opłata za składowanie odpadów
1   Następne >   +2   +5   +10   100