Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 886/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

III SA/Kr 265/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-27

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I SA/Wa 1140/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I SA/Wa 854/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-09

Wniosek w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia wniosku o przeniesienie ucznia do innej szkoły

IV SA/Gl 603/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Rz 1130/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Wa 1069/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-21

Wniosek w przedmiocie obowiązku zorganizowania i prowadzenia archiwum zakładowego

II SA/Sz 304/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr [...]

IV SA/Wr 568/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie utworzenia zespołu pod nawą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

IV SA/Gl 316/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo
1   Następne >   +2   +5   +10   41