Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 1203/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki [...] w przedmiocie skreślenie z listy studentów na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania tej decyzji