Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Po 398/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie likwidacji szkoły

IV SA/Po 397/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły

III SA/Lu 663/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Hanna w przedmiocie rozwiązania Zespołu Szkół w H.

II SA/Sz 533/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-17

Wniosek w przedmiocie likwidacji Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 'Tęczowa Kraina' w Goleniowie

III SA/Lu 759/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-14

Sprawa ze skargi M. O. i J. Z. na uchwały Rady Gminy Hanna w przedmiocie rozwiązania Zespołu Szkół w Hannie

II SA/Rz 203/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Po 521/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-23

Wniosek o wstrzymanie wykonania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nr [...] przedmiocie utworzenia zespołu szkół

I SA/Wa 206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkoły

IV SA/Gl 646/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 583/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie likwidacji szkoły w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania
1   Następne >   +2   5