Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 568/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie utworzenia zespołu pod nawą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

IV SA/Wr 568/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie utworzenia zespołu pod nawą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

II SA/Ol 510/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Olsztynie w przedmiocie włączenia liceum ogólnokształcącego do zespołu szkół zawodowych oraz zmiany nazwy tego zespołu

II SA/Po 1026/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu G. w przedmiocie rozwiązania zespołu szkół

IV SA/Wr 568/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie utworzenia zespołu pod nawą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

II SA/Go 216/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego [...]

III SA/Kr 1047/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-28

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkół i internatu w Zespole Szkół [...]

III SA/Lu 157/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie połączenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli [...]z Poradnią Psychologiczno

IV SA/Gl 452/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. w przedmiocie zamiaru likwidacji szkół w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania uchwały