Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Rz 894/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zarządu powiatu

III SA/Lu 59/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

III SA/Lu 60/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktów powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

III SA/Lu 80/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy Jastków w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

III SA/Lu 704/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy Jastków w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w P.

I OZ 860/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego znak: [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza [..] nr [..] w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej

I OZ 861/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej

II SA/Wa 1118/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy [...]

III SA/Kr 217/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Burmistrza Andrychowa Nr 2875/14 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej

III SA/Kr 218/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Burmistrza Andrychowa Nr 2937/14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej
1   Następne >   3