Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gd 841/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

IV SA/Wa 2637/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 2985/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1128/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

IV SA/Wa 2725/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Go 977/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

IV SA/Po 1086/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 459/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Łd 705/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

IV SA/Po 1104/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   2