Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 629/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku Wojewody [...] o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II OZ 1243/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pielgrzymka Nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodz...

IV SA/Wa 2488/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Go 852/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy nr XXIV/167/2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie

II SA/Bd 951/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-03-16

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 73/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. , nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 1186/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice pn. 'Karnice Nowe'

II SA/Łd 338/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy A.

II SA/Gd 57/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar geodezyjny wsi K.

II OZ 284/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. , nr [...]w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   14