Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 594/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Kr 593/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Gd 47/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 2087/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1152/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi oraz zatwierdzenia podziału działek