Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gd 570/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1128/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

IV SA/Po 853/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II OZ 1057/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 1042/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

IV SA/Po 854/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 595/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-13

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz zajęcie czasowe działek

II OZ 1019/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 644/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-24

skarg H. W. i A. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej