Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

II OZ 1057/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 1042/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1019/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania