Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 2927/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-24

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3109/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2942/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2987/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3108/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3037/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-31

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1185/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2809/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2495/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-13

Wniosek w przedmiocie odszkodowania

I SA/Wa 2986/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2