Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 421/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Sz 713/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-22

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA/Wa 1671/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

IV SA/Po 1123/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Bd 1006/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-28

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 90/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę oraz ...

I OZ 1000/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 717/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-06

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

I OSK 372/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-15

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OSK 2069/10 odrzucającego skargę kasacyjną Gminy Bytom od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 362/10 o odrzuceniu ska...

I SA/Wa 9/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-04

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   2