Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2227/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1676/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 2203/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2152/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Po 178/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-18

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę

I SA/Wa 2548/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 71/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-15

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

II SA/Kr 349/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2038/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1676/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   8