Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2067/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Kr 1069/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania

II SA/Łd 893/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za zajętą z mocy prawa nieruchomość

I OSK 1816/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2123/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość