Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 178/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 1176/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...]w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. i Polskiego Związku Działkowców Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podl...

I OSK 1174/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. i Polskiego Związku Działkowców Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Po...

I OSK 1177/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w Białymstoku i Polskiego Związku Działkowców Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w Białymstoku na d...

I OSK 1175/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. i Polskiego Związku Działkowców Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Po...

II SA/Kr 844/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-03

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody znak: [...] o zwrot nieruchomości

I OSK 2733/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu części nieruchomości