Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6189 Inne o symbolu podstawowym 618 X

II SA/Kr 349/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

IV SA/Po 929/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-27

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa

II SA/Bk 860/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-12-18

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania pierwszej instancji w sprawie uchylenia decyzji oraz ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejętą pod realizację inwestycji drogowej nieruchomość

II SA/Kr 1069/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania

II SA/Kr 801/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania i nałożenia obowiązku ich zapłaty

II SA/Rz 353/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym

II SA/Kr 729/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania

II SA/Bk 973/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości

II SA/Łd 792/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-08

Wniosek w przedmiocie odsetek z tytułu zwłoki w wypłacie odszkodowania z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Bk 137/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   2