Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1313/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie : powołania Komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu

VII SA/Wa 750/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zakazu produkcji suplementu diety oraz wprowadzenia do obrotu wyrobu wyprodukowanego po 1 maja 2007 r.

IV SA/Gl 354/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 472/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie nadzoru sanitarnego w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

VII SA/Wa 1792/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie : wykreślenia z rejestru

III SA/Wr 732/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-16

Skarga P P K S spółka z o.o. w Z na decyzję P W I S we W w przedmiocie nakazania przedstawienia do wglądu [...]

II SA/Po 126/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-01

Wniosek w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego;

II OZ 690/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-31

Zażalenie nazwą 'K.' na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...], znak: [...] wydaną w przedmiocie wycofania produktu z obrotu.

VI SA/Wa 3143/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

II SA/Bk 165/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie obciążenia opłatą za wydanie opinii sanitarnej
1   Następne >   +2   +5   +10   74