Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Wr 746/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-23

Wniosek w przedmiocie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

II OZ 305/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 18 stycznia 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 2057/17 o odmowie wstrzymania wykonania uchwały Rady Gminy Jabłonna z 28 czerwca 2017 r. nr XL/360/2017 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jabłonna z 28 czerwca 2017 r. nr XL/360/2017 w przedmiocie zobowiązania wójta gminy do ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatur celem uzupełnienia składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyr...

VII SA/Wa 2354/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia składu komisji konkursowej oraz wyboru nowego przewodniczącego komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w J.

VII SA/Wa 2057/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

Wniosek w przedmiocie zobowiązania wójta gminy do ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatur celem uzupełnienia składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej