Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 928/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1890/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie zakazu udostępniania przez producenta wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 1954/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-05

Wniosek w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu przez producenta wyrobu budowlanego

II GZ 114/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za umieszczenie nieprawidłowego oznakowania na wprowadzonym wyrobie budowlanym

II GZ 107/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za umieszczenie nieprawidłowego oznakowania na wprowadzonym do obrotu wyrobie budowlanym

VI SA/Wa 167/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za przeprowadzone badania wyrobu budowlanego