Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 679/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w sprawie ze skargi P. H. na to zarządzenie zastępcze

III SA/Wr 337/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-15

Wniosek w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminy L.

II SA/Wa 2078/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-28

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 1383/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kamieńskiego , Nr [...] w przedmiocie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim

II SA/Wa 3/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-21

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 491/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Wa 1376/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Wr 108/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-24

Skarga G Z na uchwałę K R I O we W w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały R G Z nr [...] z dnia [...] w przedmiocie realizacji i finansowania inwestycji wniosku G Z o wstrzymanie wykonania uchwały

II OZ 986/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przekazania [...] Zakładowi Opieki Zdrowotnej B. [...] w G. w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu G.

III SA/Gd 277/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków płacy i pracy wynikających z umowy o pracę z radnym
1   Następne >   +2   +5   +10   14