Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Gd 667/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 447/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-05

Wniosek w przedmiocie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania wójta

II SA/Wa 2182/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy

II SA/Rz 979/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r. na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania skarżonej uchwały

III SA/Wr 553/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-07

Skarga M. P. na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały,