Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Lu 380/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi A. B. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 990/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonego zarządzenia zastępczego w sprawie ze skargi A. B. na zarządzenie zastępcze Wojewody L. z dnia [...], znak [...], w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 1889/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Gminy W. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy W.